Hape menynë kryesore
QSicon in Arbeit.svg Ky artikull apo seksion është jo i plotë ose me cilësi të dobët. Mund të ndihmoni Wikipedian duke e përmirësuar!
Ky artikull duhet të përmirësuar në:  Artikulli perdor fjale jo-teknike per te shpjeguar dukurine, prezanton koncepte qe nuk kane te bejne me termin fizk ne te njejtin paragraf

Dendësia në shkencat natyrore përkufizohet si sasia e materies përbrenda një vëllimi. Ky term përdoret edhe nga shkencat shoqërore ku si materie mund të merret diçka tjetër dhe në vend të vëllimit merret sipërfaqja sikur te rasti i dendësisë së popullsisë.

Formula për dendësi është dendësia=masa/vëllimi ose p=m/V. Nga kjo formulë rrjedh dhe njësia për dendësinë kg/m3.Dendesia tregon sasine e lendes per njesine e vellimit.Trupat me vellim te njejte, te ndertuar nga substanca te ndryshme, kane dendesi te ndryshme. Dendesia relative e nje trupi eshte nje numer qe tregon dendesine e tij te krahasuar me dendesine e ujit.

Shiko dhe keteRedakto

Dendësia e popullsisë