Qsicon inArbeit.svg Ky artikull apo seksion është jo i plotë ose me cilësi të dobët. Mund të ndihmoni Wikipedian duke e përmirësuar!
Ky artikull duhet të përmirësuar në:  Artikulli perdor fjale jo-teknike per te shpjeguar dukurine, prezanton koncepte qe nuk kane te bejne me termin fizk ne te njejtin paragraf

Dendësia në shkencat natyrore përkufizohet si sasia e materies përbrenda një vëllimi. Ky term përdoret edhe nga shkencat shoqërore ku si materie mund të merret diçka tjetër dhe në vend të vëllimit merret sipërfaqja sikur te rasti i dendësisë së popullsisë.

Formula për dendësi është dendësia=masa/vëllimi ose p=m/V. Nga kjo formulë rrjedh dhe njësia për dendësinë kg/m3.Dendësia tregon sasinë e lendës për njësine e vëllimit.Trupat me vëllim te njejte, të ndërtuar nga substanca te ndryshme, kane dendësi te ndryshme. Dendësia relative e një trupi ështe nje numër qe tregon dendësinë e tij të krahasuar me dendësinë e ujit.

Shiko dhe keteRedakto

Dendësia e popullsisë