Tungsteni

Tungsteni

Tungsteni është një element kimik me simbolin W dhe numrin atomik 74.