Curiumi

Curiumi

Curiumi është një element kimik me simbolin Cm dhe numrin atomik 96.