Astati është një element kimik radioaktiv me simbolin At dhe numri atomik 85. Ajo është e rëndë halogjen njohur. Astati është prodhuar nga prishja radioaktive në natyrë, por për shkak të jetës së saj të shkurtër gjysmë ajo është gjetur vetëm në sasi të minutë. Astati u prodhua së pari nga Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, dhe Emilio Segre në 1940. Tre viteve të kaluara para se gjurmët e astatine janë gjetur edhe në minerale natyrale. Deri kohët e fundit shumica e karakteristikave fiziko-kimike të astatinë ishin të nxirren nga krahasimi me elemente të tjera. Disa Izotopet astatine kanë qenë përdorur si alfa-grimcë emitters në shkencë, dhe aplikacionet mjekësore për-211 astatine janë testuar. Astati aktualisht është element grupet e vetme natyrale, me më pak se 30 gram vlerësohet të jenë të përmbajtura në koren e Tokës gjithë së. [1]