Plutoni

Plutoni është një element kimik me simbolin Pu dhe numrin atomik 94.