Rheniumi

Rhenium është një element kimik me simbolin Re dhe numrin atomik 75.