Coperniciumi

Coperniciumi

Koperniciumi është një element kimik me simbolin Cn dhe numrin atomik 112.