Yterbiumi

Yterbiumi

Yterbiumi është një element kimik me simbolin Yb dhe numrin atomik 70.