Praseodimi

Element me numer atomik 59
Praseodimi

Praseodimi është një element kimik me simbolin Pr dhe numrin atomik 59.