Toriumi

Toriumi është një element kimik me simbolin Th dhe numrin atomik 90.