Gadolini

Gadolini

Gadolini është një element kimik me simbolin Gd dhe numrin atomik 64.