Protaktini

Protaktini

Protaktini është një element kimik me simbolin Pa dhe numrin atomik 91.