Bismuti

Bismuti

Bismuti ose Subidiumi është një element kimik me simbolin Bi(Sb) dhe numrin atomik 83.