Bohriumi

Bohriumi

Bohriumi është një element kimik me simbolin Bh dhe numrin atomik 107.