Molibdeni

komponim kimik
Molibdeni

Molibdeni është një element kimik me simbolin Mo dhe numrin atomik 42.