Fleroviumi

Fleroviumi

Fleroviumi është një element kimik me simbolin Fl dhe numrin atomik 114.