Disprosiumi

Disprosiumi është një element kimik me simbolin Dy dhe numrin atomik 66.