Keriumi

Keriumi

Keriumi është një element kimik me simbolin Ce dhe numrin atomik 58.