Antimoni

Antimoni ndodhet ne natyre ne forme sulfuri Sb2S3, nga nxirret industrialisht. Kur është i pastër, ka forma te ndryshme alotropike. Me i qëndrueshëm është antimoni gri, me pamje metalike.

Përdoret si shtese për shume lidhje metalike. Po te lidhet me plumbin një lidhje metalike qe do ta ketë këtë shtese, behet me rezistente ndaj acideve. Kjo lidhje mund te përdoret për të bërë fletët metalike te baterive, për te bërë shkronjat e shtypit, etj.