Palladiumi

Palladiumi është një element kimik me simbolin Pd dhe numrin atomik 46.