Nihoniumi

(Përcjellë nga Ununtriumi)
Nihoniumi

Nihoniumi është një element kimik me simbolin Nh dhe numrin atomik 113.