Itriumi

Itriumi

Itriumi në natyrë gjendet në gadolinite dhe në ksenotim, kryesisht YPO4 prej nga mund të përfitohet së bashku me lantidet e rënda. Metali rrallë përfitohet në bazë të vlerës së ptencialit standard-redoks do të mund të përfitohej me elektrolizë të shkrirjes së klorurit.

Itriumi

Prej komponimeve të itriumit mund të përmenden hidroksidi dhe oksidi, të cilat i kanë më të theksuara vetitë bazike se sa komponimet përkatëse të skandiumit dhe dallohen për nga tretëshmëria e sulfateve dhe sulfati i dyfishtë. Sulfati I itriumit është tre here më pak i tretshëm se sulfati i skandiumit, ndërsa sulfati i dyfishtë shumë lehtë tretet në ujë.

Kohëve të fundit është dëshmuar se komponimet e itriumit të cilat kur mbështillen me europium, mund të përdoren te televizorë me ngjyra.

Shih dhe këtë

Redakto