Teknetiumi

Teknetiumi

Teknetiumi është një element kimik me simbolin Tc dhe numrin atomik 43.