Zhiva

element kimik me numër atomik 80
Zhiva

Zhiva apo Merkuri është një element kimik me simbolin Hg dhe numrin atomik 80. Është i vetëm metal në gjëndje të lëngët.