Merkuri

Merkuri apo Zhiva është një element kimik me simbolin Hg dhe numrin atomik 80.