Merkuri

element kimik me numër atomik 80
(Përcjellë nga Zhiva)
Merkuri

Merkuri apo Zhiva është një element kimik me simbolin Hg dhe numrin atomik 80.