Skandiumi

(Përcjellë nga Scandiumi)
Skandiumi

Skandiumi është një element kimik me simbolin Sc (nga latinishtja Scandia) dhe numrin atomik 21.