Neodimi

Neodimi

Neodimi është një element kimik me simbolin Nd dhe numrin atomik 60.