Tuliumi

Tuliumi është një element kimik me simbolin Tm dhe numrin atomik 69.