Niobiumi

Niobiumi

Niobiumi është një element kimik me simbolin Nb dhe numrin atomik 41.