Ngjyra

Ngjyra bën pjesë në grupin e materialeve grafike, e cila është substancë e ngjyrosur, që posedon ngjyrim të caktuar dhe ka aftësi që gjatë procesit të shtypit të lidhet me bazën në të cilën shtypet. Çdo ngjyrë grafike është e përbërë edhe nga komponente të tjera, përmban bashkime apo grupe bashkimesh që i sigurojnë ngjyrim e të cilat i quajmë pigmente. Gjithashty ngjyrat përbëjnë edhe lidhëse të cilat bëjnë lidhjen e të gjitha komponenteve në ngjyra. Komponentet e tjera janë nga përbërjet e ndryshme kimike. Ngjyrat themelore grafike janë: e verdha, e kaltërta (cian) dhe ngjyrë me vija (vijore). Me përzierje në përmasa të barabarta të këtyre tri ngjyrave themelore përfitohet ngjyra e zezë.Me burimun e drites dergojme nje tufe paralele drite te bardhe ne prizmin prej qelqi.

Rrethi i ngjyrave

Ngjyrat që shifen me dritën e syrit të njeriut

Ngjyra ndryshimi sipas gjtësisë valore ndryshimi në frekuenca
kuqe ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
portokalle ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
vijore ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
gjelbër ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz
cijan ~ 485-500 nm ~ 620-600 THz
kaltra ~ 440-485 nm ~ 680-620 THz
vjollcë ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz

Lidhje të jashtme

Redakto