Kombësia pershkruan përkatesinë e një personi në një komb. Fjala “komb“ përdoret për të përshkruar më shumë se një koncept (dhe mund të bëhet lehtësisht shkak për keqkuptime).


ReferimeRedakto