Hape menynë kryesore

Kombëtarizmi është veprimtari ekonomike, politike a fizike, e zhvilluar nga kombëtaristët dashuria e madhe ndaj atdheut