Sipërfaqja është vend gjeometrik i tri ose më shumë pikave në hapësirë dhe zakonisht shënohet me S.

Për kuptimin e Sipërfaqes është mirë që të kihet parasysh përkufizimi i pikës në hapësirë D={{)| R dhe . Nëse të panjohurat x,y dhe z trajtohen edhe si koordinata të pikave lidhur me sistemin kartezian formulohet si bashkësia: S= {|}.

Barazia hapësirë.

po ashtu kjo siperfaqe e shumekendeshave shkruhet me formulen s1/2a*h

Në ndryshim nga sipërfaqja, syprina i referohet vlerës numerike të sipërfaqjes. Pra shprehemi se syprina e një trekëndëshi është 80 e jo sipërfaqja e tij është.

Shiko dhe këtëRedakto