W është një shkronjë e alfabetit latin, që nuk gjendet në alfabetin e gjuhës shqipe.

Shpjegim
Shpjegim
Kjo faqe është vetëm për shkronjën e alfabetit. Për përdorime të tjera shiko W (kthjellim).

Shih edhe Redakto

·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·


  WikiFjalori: W – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë