Hape menynë kryesore

Novoselë (Kolonjë)

fshat të Shqipëri