Oaza është vend pak i ulët ose gropë e cektë me ujë dhe me gjelbrim në shkretirë. Oazat krijohen nën ndikimin e erës, e cila me fuqinë e vet mekanike – fryrjen, vende-vende në shkretirat ranore krijon thellime, fundi i të cilave mbërrinë ujin nëntokësor, për këtë shkak në to shfaqen burime uji dhe liqene.

Oaza në pjesën e Libisë në Sahara