Opari është krahinë malore në rrethin e Korçës. E folmja e Oparit e quajtur Purishte nga mjeshtrat e gurit si dhe ajo e Kolonjës dhe e Dangëllisë, fqinje me të , është një toskërishte e pastër , e mirëfilltë, pa ndikime të huaja.

Peisazh i Opariit