Optometri është një profesion i kujdesit shëndetësor që merret me syriin dhe strukturave të lidhura të tij, si dhe vizionin, sistemi vizual, dhe perceptimi vizual tek njerëzit.

Optometrist
Një refractor optik (phoropter) në përdorim.
Profesioni
Sektorët e
aktivitetit
Kujdesi shëndetësor


Burimi

Redakto