Osman Bilalli ishte një personalitet i shquar i lindur më 11.12.1925 në fshatin Uglarë, komuna e Gjilanit. Në fillim ka vijuar mësimet teologjike në fshatin Uglarë te hoxha Mulla Zejnullah Zejnullahu.

Osman Bilalli
Osman Bilalli me bashkëshorten e tij Sabrije Bilalli

Është regjistruar në Shkollën e Lartë në Prizëren dega Histori-Gjeografi, si dhe shkollën e Lartë Socaile në Beograd. Fillimisht ka punuar në fashtin Uglarë në vitet shkollore 1954-1955 dhe 1955-1956. Ka punuar edhe në shumë funksione të cekura në vazhdim:

 1. Kryetarë i rrethit të Pogragjës
 2. Kryetarë i rrethit të Ranillugut
 3. Kryetarë i rrethit të Pasjanit
 4. Drejtor i Kryqit të Kuq
 5. Sekretar i Lidhjes Socialiste në Gjilan
 6. Sekretar i Sindikatës në Gjilan
 7. Drejtor i Entit për Punësim
 8. Drejtor i Bashkësisë për Urbanizëm
 9. Drejtor i Qendrës Sociale
 10. Drejtor i Shoqatës së Luftëtarëve
 11. Drejtor i Shurdhmemecëve të ish-Jugosllavisë
 12. Drejtor në KEK të Gjilanit prej ku edhe doli në pension.

Osman Bilalli ndërroi jetë më 17.02.1998, në moshen 73-vjeqare, në Gjilan pranë familjarëve të tij.