Dekoratat që i kam krijuar unë dhe janë në përdorim të lirë.

Për përdorimin e stampës shkruani:
{{Dekorata|Wikipedia laurier wp.png|gjërsia=60px|Për punë të shkëlqyer.|nënshkrimi=~~~~}}
{{Dekorata|Skeda që preferon|gjërsia e stampës (në px)|Teksti për çfarë është japur dekorata.|nënshkrimi i gatshëm vetëm sa e kopjoni}}

Kujdes: NËNSHKRIMIN NUK KENI NEVOJ TA VENDOSNI VETË PASI EGZISTON PARAMETRI I GATSHËM

Dekorata të gatshme:

Dekorata e thjeshtë.
{{Dekorata|nënshkrimi=~~~~}}
Wikipedia laurier wp.png DEKORATË
Për punën tuaj në Wikipedia.
AMMARTIVARI DISKUTO 13 korrik 2014 20:26 (CEST)
Dekorata kontribut në Wikipedia.
{{Dekorata|Original_Barnstar_Hires.png|Për kontribut në Wikipedia.|nënshkrimi=~~~~}}
Original Barnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në Wikipedia.
Dekorata neutralitet në Wikipedia.
{{Dekorata|Barnstar_of_Integrity_Hires.png|Për neutralitet në Wikipedia.|nënshkrimi=~~~~}}
Barnstar of Integrity Hires.png DEKORATË
Për neutralitet në Wikipedia.
Dekorata Shqiptar.
{{Dekorata|Albanian Barnstar Hires.svg|Për kontribut në artikujt me temë shqiptare.|nënshkrimi=~~~~}}
Albanian Barnstar Hires.svg DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë shqiptare.
Dekorata Ulqinak.
{{Dekorata|Ulcinj Barnstar Hires.svg|Për kontribut në artikujt me temë ulqinake.|nënshkrimi=~~~~}}
Ulcinj Barnstar Hires.svg DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë ulqinake.
Dekorata Gjeografi.
{{Dekorata|Globe-barnstar_Hires.png|Për kontribut në artikujt me temë nga gjeografia.|nënshkrimi=~~~~}}
Globe-barnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë gjeografie.
Dekorata Automobilistikë.
{{Dekorata|AutomotiveBarnstar_Hires.png|Për kontribut në artikujt me temë nga automobilistika.|nënshkrimi=~~~~}}
AutomotiveBarnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë nga automobilistika.
Dekorata Futboll.
{{Dekorata|Football_Barnstar_Hires.png|Për kontribut në artikujt me temë nga Futbolli.|nënshkrimi=~~~~}}
Football Barnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë nga Futbolli.
Dekorata Faqja Kryesore.
{{Dekorata|Main_Barnstar_Hires.png|Për kontribut në Faqen Kryesore.|nënshkrimi=~~~~}}
Main Barnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në Faqen Kryesore.
Dekorata Admin.
{{Dekorata|Administrator_Barnstar_Hires.png|Për punë të ndershme si administrator.|nënshkrimi=~~~~}}
Administrator Barnstar Hires.png DEKORATË
Për punë të ndershme si administrator.
Dekorata Mbrojtës.
{{Dekorata|WikiDefender_Barnstar_Hires.png|Për mbrojtjen e artikujve nga vandalët.|nënshkrimi=~~~~}}
WikiDefender Barnstar Hires.png DEKORATË
Për mbrojtjen e artikujve nga vandalët.
Dekorata I palodhshëm.
{{Dekorata|Tireless_Contributor_Barnstar_Hires.gif|Për punë të palodhshme në Wikipedia.|nënshkrimi=~~~~}}
Tireless Contributor Barnstar Hires.gif DEKORATË
Për punë të palodhshme në Wikipedia.
Dekorata Islam.
{{Dekorata|Islam Barnstar Hires.png|Për kontribut në artikujt me temë nga Islami.|nënshkrimi=~~~~}}
Islam Barnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë nga Islami.
Dekorata Krishterim.
{{Dekorata|Christian Barnstar Hires.png|Për kontribut në artikujt me temë nga Krishterimi.|nënshkrimi=~~~~}}
Christian Barnstar Hires.png DEKORATË
Për kontribut në artikujt me temë nga Krishterimi.

DEKORATA PËR MERITË KOMBËTARE

Kujdes: MOS E VENDOSNI EMRIN E SKEDËS POR VETËM EMRIN E SHTETIT, KJO VLENË VETËM PËR DEKORATAT PËR MERITË KOMBËTARE OSE DEKORATA2
DO TË ISHTE MIRË SIKUR TEKSIN TA SHKRUANI VETË DHE TA FALËNDERONI ASHTU SI MEDNONI JU

Për përdorimin e stampës shkruani:
{{Dekorata2|United Nations|gjërsia=60px|Për punë të shkëlqyer.|nënshkrimi=~~~~}}
{{Dekorata|Vendi që preferon në anglisht|gjërsia e stampës (në px)|Teksti për çfarë është japur dekorata.|nënshkrimi i gatshëm vetëm sa e kopjoni}}

dhe do të duket kështu:

BoNM - United Nations Hires.png DEKORATË PËR MERITA KOMBËTARE
Për punë të shkëlqyer. AMMARTIVARI DISKUTO 14 korrik 2014 12:05 (CEST)
Dekorata për Mertië Kombëtare. (SHQIPËRIA)
{{Dekorata2|Albania|Për kontribut të lartë kombëtar.|nënshkrimi=~~~~}}
BoNM - Albania Hires.png DEKORATË PËR MERITA KOMBËTARE
Për kontribut të lartë kombëtar. AMMARTIVARI DISKUTO 13 korrik 2014 20:26 (CEST)
Dekorata për Mertië Kombëtare. (KOSOVA, Republic of Kosovo)
{{Dekorata2|Republic of Kosovo|Për kontribut të lartë kombëtar.|nënshkrimi=~~~~}}
BoNM - Republic of Kosovo Hires.png DEKORATË PËR MERITA KOMBËTARE
Për kontribut të lartë kombëtar.