ABQV Grupi jonë hulumtues dhe krijues themeluar më 1996 përbëhet prej 4 anëtarëve.