Lindur në Mal të Zi. Gjuha e tij amtare: gjuha shqipe. Njeh edhe gjuhën angleze, gjermane, malazeze.