Unë jam një person në Kosovë i cili po mëson gjuhë shqipe dhe këtë account do ta perdor per perkthime