Qellimi kryesor, kontributi kryesisht ne Wikipedia-n shqip por edhe ne ato te huaja.

Shpresoj që gjithkush te gjeje informacionin që i nevojitet.