Logo e WAK2018 Ky përdorues është pjesëtar i projektit WikiAcademy Kosovo 2018