Logo e Universitetit të Europës Juglindore
Ky përdorues është pjestar i projektit UEJL 2012  • Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi të diskutoni jashtë vëmëndjes së përdoruesve të tjerë, e vetmja mënyrë është të më dërgoni një email. Posta Elektronike/Email