Wikilajm

Wikipedia. Aksesi i lirë në dije për secilin është parimi i këtij shërbimi. Kushdo mund të bëhet autor, mund të vendosë artikuj dhe t'i korrigjojë ata, dhe ka edhe të ashtuquajtur administratorë, të cilët hedhin një sy në artikujt që publikohen dhe përpunohen. Përmbajtjet e Wikipedias mund të përdoren dhe përhapen pa pagesë, nëse përmenden autorët.