Gjithmon njerezit thonë se qiri ban drit pak? 

Por kur të fiket e kerkojnë, po atë drit sa bëntë.

                       ⚫Niki Prendi⚫