Përshëndetje! Vendosa të krijoj këtë profil në Wikipedia si një mënyrë për të kontribuar sadopak në përmirësimin dhe pse jo, shtimin e artikujve të shkruar në gjuhën shqipe.