Ky përdorues është anëtar në Wikipedia për 9 vite, 7 muaj dhe 29 ditë.
Ky përdorues mbështet AC Milan

Medalje
Për punën e mirë që po bën në lidhje me artikujt për Shqipërinë në Wikipedia. Vazhdo kështu!


Medalje
Për punën e mirë që po bën në lidhje me artikujt për Italinë në Wikipedia. Vazhdo kështu!