Redaktues në WikiPotter.

HPKy përdorues është një Slytherin, dhe është një anëtar i WikiPotterS
Ky përdorues ndihmoi gradimin e artikullit Harry Potterartikull të përkryer.